بافندگی و نساجی از بومی‌ترین هنرهای ایرانی و یزدی است و سابقه‌ای دیرینه و هزار ساله دارد. استان یزد همواره از مراکز مهم بافندگی بوده و در کنار هنر و معماری بی‌نظیر و زیبا و چشم‌نوازش در بافندگی بافته‌های داری و غیر داری نظیر قالی‌بافی، شعربافی، زری‌بافی، شال‌بافی، ترمه، مخمل و به‌ ویژه زیلو نیز درخشیده است.زیلو زیراندازی ساده و بی‌ تکلف و با دوام و خنک و بهداشتی است. تار و پودش از پنبه تشکیل یافته است. ساده و با وقار است زیرا تنوع رنگی محدودی دارد و آرایه‌های آن نقش‌های ساده هندسی بیش نیست. نقوش زیلو ارتباط عمیقی با فرهنگ مردم دارد. این سادگی و صداقت هم‌گام و سازگار با بناها و روحیه قانع مردم این خطه است.