فرش 1500 شانه کد 279 زمینه طوسی (گل برجسته)
  • جدید
خرید اینترنتی فرش ماشینی فانتزی و فرش مدرن و فرش وینتج و فرش گبه
فرش فانتزی
جستجوی پیشرفتهنمایش ستون چپ
جستجوی پیشرفته

1006 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
فهرست
جستجوی پیشرفته

شانه(تراکم عرضی فرش)

شانه(تراکم عرضی فرش)

نوع طرح فرش

نوع طرح فرش

گل برجسته

گل برجسته

نام کلکسیون

نام کلکسیون

تعداد رنگ بکار رفته در فرش

تعداد رنگ بکار رفته در فرش

انتخاب سایز مورد نظر

انتخاب سایز مورد نظر

ارتفاع خاب

ارتفاع خاب