0
علاقه مندی
مقایسه
سبد خرید

پایش با

موجود بودن

موجود بودن

نوع محصول

نوع محصول

انتخاب سایز مورد نظر

انتخاب سایز مورد نظر

قیمت

قیمت

  • 0 تومان - 3,900,000 تومان

پایش های فعال

در دسترس: 10 موجود
سایز شماره 1     اندازه دهنه : 9/5 سانتیمتر     ارتفاع : 10 سانتیمتر        
سایز شماره 2     اندازه دهنه : 9/5 سانتیمتر     ارتفاع : 12 سانتیمتر  
سایز شماره 3     اندازه دهنه : 9/5 سانتیمتر     ارتفاع : 14 سانتیمتر  
سایز شماره 4     اندازه دهنه : 9/5 سانتیمتر     ارتفاع : 16 سانتیمتر
در دسترس: 10 موجود
سایز شماره 1         اندازه دهنه : 17 سانتیمتر     ارتفاع : 7 سانتیمتر        
سایز شماره 2         اندازه دهنه : 20 سانتیمتر     ارتفاع : 9 سانتیمتر  
سایز شماره 3         اندازه دهنه : 25 سانتیمتر     ارتفاع : 11 سانتیمتر
سایز شماره 4         اندازه دهنه : 29 سانتیمتر     ارتفاع : 11 سانتیمتر
سایز شماره 5         اندازه دهنه : 32 سانتیمتر     ارتفاع : 12 سانتیمتر
در دسترس: 10 موجود
سایز شماره 1     وزن : 0/500 کیلوگرم     اندازه دهنه : 24 سانتیمتر     ارتفاع : 3/5 سانتیمتر        
سایز شماره 2     وزن : 0/800 کیلوگرم     اندازه دهنه : 30 سانتیمتر     ارتفاع : 3/5 سانتیمتر  
سایز شماره 3     وزن : 1/200 کیلوگرم     اندازه دهنه : 36 سانتیمتر     ارتفاع : 3/5 سانتیمتر  
سایز شماره 4     وزن : 1/500 کیلوگرم     اندازه دهنه : 44 سانتیمتر     ارتفاع : 3/5 سانتیمتر