ظرافت نقش در صنایع دستی ایران

ظرافت نقش در صنایع دستی ایران

صنایع دستی ظرافت هنر دست:


وقتی به دور بر خودتان نگاه می کنید اجناس کارخانه ای زیادی را می بینید. به هنگام خرید از هر کدام به تعدادی که دوست دارید بر می دارید همه هم در یک شکل و یک اندازه. از ظرف و ظروف شما، خریدار بعدی هم یک دست می خرد و پس از مدتی با آمدن اجناس نو به یک باره رنگ و لعاب جنس قبلی کم رنگ می شود و از نگاه شما آن محصول دیگر جذابیت سابق را ندارد.
همه ی ما حتی برای یک بار هم که شده تجربه خرید صنایع دستی را داریم، به طوری که بعد از گذشت سال ها هنوز وقتی نگاهمان به آن می افتد قند توی دلمان آب می شود. ظرافت و خاص بودن صنایع دستی ما را به وجد می آورد.
خاصیت محصولاتی که از فروشندگان صنایع دستی می خریم تک بودن آنهاست. به زبان ساده تر بگوییم، آن محصول را تنها برای ما درست کرده اند و هیچ کس شبیه اش را نخواهد داشت.شاید شکل و طرح های آن از منظر یک نگاه سرسری یکی باشد، اما احساسات به کار رفته سازنده را در حین ساخت نباید نادیده گرفت.

صنایع دستی در گذر دوران:


هنرمندان ایرانی قرن ها در تلاش بودند تا صنایع دستی ایران را به دیگر مردمان جهان نشان دهند. این تلاش ها بی نتیجه نماند و نام ایران با افتخار در بین پنجاه کشور صادر کننده صنایع دستی قرار گرفت. کشور ما بدست آوردن این جایگاه مهم را به همت هنر تمام تولیدکنندگان ایرانی مدیون است. صادرات صنایع دستی اگرچه به سود کشور عزیزمان است اما هموطنان نباید رنگ و بوی این هنر فرهیخته را نادیده بگیرند و در هر خانه ی ایرانی باید نشانی از هنر لطیف هنرمندان این سرزمین پیدا باشد.

به اعتبار یزدانا از تولیدکنندگان صنایع دستی ایران حمایت کنید.
شماره تماس و پیشتیبانی: ۰۳۵۳۸۲۵۲۵۷۵

نظرات بازدیدکنندگان