0
علاقه مندی
مقایسه
سبد خرید

113 محصول وجود دارد

فرش تهران 1200 شانه طرح افشان زمینه دودی (برحسته)

17,900,000 تومان 13,900,000 تومان -4,000,000 تومان
در دسترس: 10 موجود
نکته ی مهم: ابعاد 2/25*1/5 و 1/5*1 به صورت جفت به فروش میرسد. برای سفارش دادن ابعاد خاص با شماره ی 03538252575 تماس بگیرید.

فرش تهران 1200 شانه طرح افشان زمینه دودی (برحسته)

17,900,000 تومان 13,900,000 تومان -4,000,000 تومان
در دسترس: 10 موجود
نکته ی مهم: ابعاد 2/25*1/5 و 1/5*1 به صورت جفت به فروش میرسد. برای سفارش دادن ابعاد خاص با شماره ی 03538252575 تماس بگیرید.

فرش تهران 1200 شانه طرح افشان زمینه یاسی (برحسته)

17,900,000 تومان 13,900,000 تومان -4,000,000 تومان
در دسترس: 10 موجود
نکته ی مهم: ابعاد 2/25*1/5 و 1/5*1 به صورت جفت به فروش میرسد. برای سفارش دادن ابعاد خاص با شماره ی 03538252575 تماس بگیرید.

فرش تهران 1200 شانه طرح نایین زمینه طوسی (برحسته)

17,900,000 تومان 13,900,000 تومان -4,000,000 تومان
در دسترس: 10 موجود
نکته ی مهم: ابعاد 2/25*1/5 و 1/5*1 به صورت جفت به فروش میرسد. برای سفارش دادن ابعاد خاص با شماره ی 03538252575 تماس بگیرید.
فرش داریوش 1200 شانه کد 1308 زمینه سورمه ای (برحسته)
  • حراج!
  • -2,100,000 تومان
  • جدید

فرش داریوش 1200 شانه کد 1308 زمینه سورمه ای...

13,000,000 تومان 10,900,000 تومان -2,100,000 تومان
در دسترس: 1 موجود
نکته ی مهم: ابعاد 4*1 و 2/25*1/5 و 3*1 و 2*1 و 1/5*1 به صورت جفت به فروش میرسد. برای سفارش دادن ابعاد خاص با شماره ی 03538252575 تماس بگیرید.

فرش صالح یزد 700 شانه طرح افشان زمینه ترمه ای...

13,900,000 تومان 11,900,000 تومان -2,000,000 تومان
در دسترس: 1 موجود
نکته ی مهم: تمامی ابعاد به صورت جفت به فروش میرسد. برای سفارش دادن ابعاد خاص با شماره ی 03538252575 تماس بگیرید.

فرش صالح یزد 700 شانه طرح افشان زمینه سورمه ای...

13,900,000 تومان 11,900,000 تومان -2,000,000 تومان
در دسترس: 1 موجود
نکته ی مهم: تمامی ابعاد به صورت جفت به فروش میرسد. برای سفارش دادن ابعاد خاص با شماره ی 03538252575 تماس بگیرید.

فرش صالح یزد 700 شانه طرح حوض نقره زمینه سورمه...

13,900,000 تومان 11,900,000 تومان -2,000,000 تومان
در دسترس: 1 موجود
نکته ی مهم: تمامی ابعاد به صورت جفت به فروش میرسد. برای سفارش دادن ابعاد خاص با شماره ی 03538252575 تماس بگیرید.
فرش قیطران 1500 شانه طرح تانیا زمینه کرم (برحسته)
  • حراج!
  • -2,900,000 تومان
  • جدید

فرش قیطران 1500 شانه طرح تانیا زمینه کرم (برحسته)

15,900,000 تومان 13,000,000 تومان -2,900,000 تومان
در دسترس: 10 موجود
نکته ی مهم: ابعاد 4*1 و 2/25*1/5 و 3*1 و 2*1 و 1/5*1 به صورت جفت به فروش میرسد. برای سفارش دادن ابعاد خاص با شماره ی 03538252575 تماس بگیرید.