0
علاقه مندی
مقایسه
سبد خرید
در دسترس: 10 موجود
سایز شماره 1         اندازه دهنه : 17 سانتیمتر     ارتفاع : 7 سانتیمتر        
سایز شماره 2         اندازه دهنه : 20 سانتیمتر     ارتفاع : 9 سانتیمتر  
سایز شماره 3         اندازه دهنه : 25 سانتیمتر     ارتفاع : 11 سانتیمتر
سایز شماره 4         اندازه دهنه : 29 سانتیمتر     ارتفاع : 11 سانتیمتر
سایز شماره 5         اندازه دهنه : 32 سانتیمتر     ارتفاع : 12 سانتیمتر
در دسترس: موجود نیست
نکته ی مهم در خرید: در صورت ثبت سفارش قطر 3 متری به صورت تک با همین مبلغ فاکتور میشود و در صورت ثبت سفارش به صورت جفت مبلغ 30% از فاکتور کاسته میشود.